ترتیب

  1. ۱٫۰
    کیفیت

    چندین سال هستش که براى تمرین،پلاتوهاى زیادى رفتم،پلاتو عاصى آباد،علاوه بر اینکه استانداردهاى لازم رو نداره،مدیریت ضعیفى داره و رفتار غیر محترمانه و غیر مودبانه شون باعث شد که دیگه اونجا تمرین انجام ندهم.

نظر شما