کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه‌ای خطاب به علی جنتی نسبت به برخی مواضع این وزارتخانه‌ی درباره‌ فیلم‌های دارای پروانه نمایش نکاتی را مطرح کردند. به گزارش سینماتیکت، در این نامه آمده است: « کانون کارگردانان سینمای ایران با خوشنودی در این بهار سینما نسبت به مواضع حضرتعالی و مدیران تحت امر شما با فیلم…